click to Hide

Deaneries and Deans

SL. No.

Deanery

Dean

Parish

01

Aliganda

Fr. Praful Kumar Nayak

Aliganda, Birikote, Kottama, Minjaponka, Raiponka

02

Berhampur

Fr. Felix Nayak

Berhampur, Chatrapur, Gopalpur,
Quasi Parish-Berhampur

03

Mohana                

Fr. Valentine Uthansingh

Antarba, Atilima, Chandiput, Jubo, Mohana, Puthiliponka

04

Paralakhemundi

Fr. Patras Lakra, CM

Bodopoda, Christnagar(Allada), Kashinagar, Marynagar, Paralakhemundi, Rautpur

05

Surada

Fr. Sanjib Kumar Biro

Bhanjanagar, Dantoling, Goudogotha, Surada