click to Hide

Father's Contact Details

Name    Mobile No               E-mail
Rt. Rev.Sarat C N. 9437681965 bishopofberhampur@gmail.com
Fr. Abed Khura 9437825205 obedkukhura@yahoo.com
Fr. Abraham Karukaparambil ----------------
Fr. Abraham Parackal        9437322241
Fr. Abraham P.J 9437118799 frabeypj@yahoo.co.uk
Fr. Ajaya pradhan 9437940690 ajaypradhan.123@gmail.com
Fr. Ajit Nayak          9437620770 ajit4ualways@gmail.com
Fr. Anselem Singh 9438767426
Fr. Ashok Nayak 9437829140 deeptiprasarini@gmail.com
Fr. Baby Joseph 9438264576 ?
Fr. Bijayananda Nayak 9437593576
Fr. Bimal Ch.Nayak 9437909085 bchnayak@gmail.com
Fr. Chacko Achuthanchiyayil -----------------
Fr. Chitoranjan Senapati  9437859270 frchittaransenapati@gamil.com
Fr. Debadatta Pani 9437327746
Fr. Debananda Nayak 9437641985
Fr. Deenabandhu Nayak 8895142012     fr.deena@gmail.com
Fr. Emmanuel S. Sundar 9437643290
Fr. Felix Nayak 9437259768 fr.felixnayak@yahoo.in
Fr. Francis Ambazhathinal 9437197123 frfrancisaj@gmail.com
Fr. Gajendra M         9437957197 mallickgojendra@gmai.com
Fr. George Edapat 9437829192
Fr. George Pakkuvettithala ---------------
Fr. George Tigga 9438537781 georgetigga@yahoo.co.in
Fr. Isac Nayak 8018148979
Fr. James Vettom 9437620999
Fr. Joseph Vadassery ----------------
Fr. Fr. Joseph Valiaparambil ----------------
Fr. Joshy Valiakulathil 9437428643
Fr. Joy Areeckal 9438576702
Fr. Joy Kalaparampeth 9937904622
Fr. Joy Koppuly 9437375776
Fr.Kabiraj Bastray 9692365059 kabiraj.bastaray@gmail.com
Fr. Khirod Mantry 9437621755 khirodchmantry@gmail.com
Fr. Kishore S 9438039317 sabhasundarkishore@gmail.com
Fr. Malakias beero -----------------
Fr. Mahendra Benera 9692612035 mahenhera@gmail.com
Fr. Manoj Nayak 9437848055
Fr. Mihir Upasi 9437448374 mihirupasi@yahoo.com
Fr. Martin Chintamani 9437859614 martynchintamoni@gmail.com
Fr. Mathew Kallinkel 9438042479 mathewkallan@yahoo.com
Fr. Mathew Puthiydom 9437204370 frmathewp@gmail.com
Fr. Paul Kanjirakombil ----------------
Fr. Paul Manikhetan            9437262569 ?
Fr. Paul Plackal 9437749634 pplackal@yahoo.com
Fr. Peter Sualsingh 9437720030
Fr. Peter Chicnchani -----------------
Fr. Pius Dixon  9777605727 piusdixon@gmail.com
Fr. Pius Ekka 9438165304 ?
Fr. Pradeep Ch. Nayak ----------------
Fr. Pradeep Singh 9437816356
Fr. Prashant Digal 8895955949 prasantdigal09@gamil.com
Fr. Prasanta Prodhan 9437955949 pprasant77@gmail.com
Fr. Prabhakar Beero  9778267528
Fr. Prabhakar Gurudia 8895160014 gurudia@hotmail.com
Fr. Proful Nayak 9438137787
Fr. Promod Nayak 9438133684 pramodkumarn046@gmail.com
Fr. Prosant Prodhan     9437955949 ?
Fr. R. Antony Ronasingh 9437838995
Fr. Ramesh Ch. Nayak 9437594474
Fr. Rijo Thomas 9437122923 rijokaruvallil@yahoo.co.in
Fr. Rivian Nayak 9439320493 nrivian@gmail.com
Fr. Robindra Swalsingh 9438170388 rswalshing@rediffmail.com
Fr. Saimon Eluvathingal 9437591870 easaimon@gmail.com
Fr. Sanjeeb Beero 9437815991
Fr. Sanjeeb Nayak 9437328805 nsanjeebko5@yahoo.com
Fr. Santoy Kurian 9437095656 frsantoy@yahoo.co.in
Fr. Sashikantv Malli 9692575540
Fr. Seban Sabara 9438132891 sebansabara@gmail.com
Fr. Satyanand Singh 9438137853
Fr. Shanti Chandan Pani 9438138862 chandan58@gmail.com
Fr. Shillu Sebastian   9437826122
Fr. Sudhir Mantry 9438418723 smontry96@gmail.com
Fr. Suresh Ch. Nayak 9602046426 nayaksure@gmail.com
Fr. Sushil  Ku. Gouda 9439090340 sushilgouda@gmail.com
Fr. Thomas Parayil   9437325977 parayilt@yahoo.com
Fr. Thomas Thengumpally  9437376166
Fr. Valentine Uthansingh 9437442604 valentine.db@gmail.com
Fr. Vicent Komal ----------------
Fr. Wilson Kidangan -----------------
Fr. Xavier Ameiparambil ----------------
Fr. Varghese  9937904622 ?